Centrum DRAČÍ BOJOVNÍK
SKUPINA Deti a Mládež
SKUPINA Reprezentácia
SKUPINA SAN DA
SKUPINA TAI JI QUAN
SKUPINA WU JI QUAN
KONTAKT
NÁBOR

 

 

Wujiquan je staroveký čínsky systém vnútorných bojových umení.
V našom centre sa vyučuje pod vedením Antona Novotného, ktorý je rodinným žiakom majstra Yu Qingdi a pokračovateľom Wujiquan 8-mej generácie. Veľká vďaku tu patrí nášmu veľmajstrovi Pánovi WuZhenshi, ktorý ako prví sprístupnil toto vzácne učenie aj ľuďom mimo rodiny. Ak chceme vysledovať jeho pôvod, musíme začať od knihy Yijing, ktorá vlastne opisuje javy v prírode a zákony, ktorými sa riadia; kde stojí že: Wuji rodí taiji, taiji rodí dva princípy, dva princípy rodia štyri smery, štyri smery rodia päť fáz, päť fáz rodí osem trigramov atď. Z pohľadu sveta bojových umení to potom znamená Wujiquan-taijiquan-xingyiquan-baguazhang.
Yijing ako kniha vznikala po mnoho generácií ale jej podstatu tvorí pozorovanie javov, ktoré sa dejú v ľudskom tele (mikrokozmos) a tiež pozorovanie javov, ktoré sa dejú okolo nás (makrokozmos). Všetky tieto javy sa dejú podľa istých pravidiel, ktoré môžeme vedomým a bdelým pozorovaním odhaliť. V tomto procese je nevyhnutné spoznať vlastné telo, porozumieť mu, posilniť a ozdraviť ho. Wujiquan je založený práve na týchto princípoch, t.j. ozdravenie tela a predĺženie života, vybudovanie tela, posilnenie tela, a sebaobrana, to pre to aby sme si telo, ktoré si tak pracne vybudujeme, v prípade potreby vedeli aj ochrániť. Podľa tradície je za tvorcu wujiquan považovaný taoista Zhang Sanfeng. Wujiquan je prvým z piatich taoistických systémov, ktoré boli vyučované len pre ľudí "zvnútra", t.j. len v rámci chrámu alebo rodiny. Podľa pokračovateľa 6.generácie wujiquan pána Wu Zhenshi, sa tento systém v jeho rodine odovzdával v jednej generácii vždy len jednému mužskému potomkovi. Wujiquan sa dá rozdeliť na štyri časti: telo ozdravujúce a život predlžujúce cvičenia, telo budujúce cvičenia, telo posilňujúce cvičenia, sebaobrana. Okrem foriem sa vo wujiquane vyučujú wude (tj. morálne princípy), wuji neigong (vnútorné cvičenie), medicínska prax- naprávanie kĺbov, bylinné recepty, atď., wuji umenie tlakových bodov a rôzne zbrane. Veľký dôraz sa kladie na tuishou (push-hands), čo je forma zápasu v tzv. vnútorných štýloch čínskych bojových umení. Tuishou tvorí základ pre tzv. tieshenshu, čo sa dá preložiť ako umenie nalepiť sa na telo súpera, keď sa nalepíte na súpera mali by ste byť schopní ho kontrolovať a spacifikovať. Dlhodobé a pravidelné praktikovanie zdravotného cvičenia a neigongu má priaznivé účinky na imunitu, na kontrolu vysokého a nízkeho krvného tlaku a cukrovky. Pravidelné cvičenie taktiež pôsobí priaznivo na zápaly kĺbov, artritídu, rôzne choroby tráviaceho systému a choroby chrbtice. Cvičenie nie je obmedzené vekom ani pohlavím.

Na Slovensko sa dostal Wujiquan a je ďalej rozvíjaný vďaka
Mariánovi Laššákovi a Ing. Stanislavovi Kološtovi, PhD..

WU JI QUAN a zdravotný telocvik - POKROČILÍ / ZAČIATOČNÍCI


STREDA - 17:30 až 19:00 / Malá telocvičňa