Centrum DRAČÍ BOJOVNÍK
SKUPINA Deti a Mládež
SKUPINA Reprezentácia
SKUPINA SAN DA
SKUPINA TAI JI QUAN
SKUPINA WU JI QUAN
KONTAKT
NÁBOR

 

 

- Neviete sa vysporiadať so stresom a bývate často chorý?
- Máte sedavé zamestnanie a cítite v sebe pocit, že by ste mali so sebou niečo robiť ?
- Alebo vás bolí chrbát, či niečo iné a neviete prečo?
- Hľadáte pokojné, relaxačné cvičenie spojené s plnohodnotným pohybom?
- Chcete sa viac dozvedieť o tom, že všetci môžeme byť zraví a šťastní?

TAI JI QUAN v sebe nesie komlexný systém relaxácie a pohybu, spojený so základom sebaliečenia.

Najzákladnejším predpokladom pre pochopenie TAI JI QUAN a pocítenie ČCHI, je zvládnuť pohybové základy a "minimálnu" teoretickú časť ČCHI KUNGU. Bez toho nedokážeme pochopiť cvičebnú techniku a nedostaví sa požadované uvoľnenie.

TAIJI QUAN a zdravotný telocvik - POKROČILÍ / ZAČIATOČNÍCI

PONDELOK - 17:30 až 19:00 / Malá telocvičňa
STREDA - 17:30 až 19:00 / Malá telocvičňa

... človek začína starnúť vtedy, keď si po prvý krát povie: "... na to už som starý..."

Pridajte sa k nám.
Nečakajte na nový nábor, alebo otvorenie nového kurzu - Nestrácajte čas a začnite hneď.

- Cvičenie s novým inštruktorom, podľa metodických postupov klubu
- Individuálny prístup (prehľad a podklady k vyučovacím technikám)
- Prednášky a teória

Neváhajte a zapíšte sa už dnes - tešíme sa na Vás

Pôsobenie Tai Ji Quan na zdravie a kvalitu života.
Na aké osobné zmeny sa môžete tešiť, ak vydržíte v praktikovaní...
Radosť zo života vyžarovaná skrze cvičenia Tai Ji Quan ...

Cvičenci Tai Ji Quan se po tréningu spravidla cítia príjemne, uvoľnene, dobre naladení, posilnení a po spoločnom cvičení na kurze cca 1 hodinu týždenne, vydrží hladina zvýšenej energie obvykle po celý zvyšok dňa, či večera. Často i po celý nasledujúci deň, niekedy až tri dni.
Po víkendovom seminári sa vlna zvýšenej hladiny energie udrží niekedy až po celý nasledujúci týždeň. Po vyčerpaní tohto náboja dochádza k postupnému návratu na našu obvyklú energetickú úroveň.
Pokiaľ potom účastník kurzu či seminára venuje svojmu cvičeniu cez deň aspoň 15 minút, najlepšie však 30 až 60 minút, vysoká hladina energie sa udrží dlhodobo a má stúpajúcu tendenciu.
Prakticky to znamená jednoducho to, že sa v každodennom živote cítime šťastnejší a spokojnejší. Je nám skrátka dobre na svete…
Pri cvičení Tai Ji Quan jeho hlavný efekt prichádza s našou schopnosťou sa na cvičenie maximálne koncentrovať, robiť ho s plným nasadením, plným vnímaním svojho tela a životnej energie „ČCHI“, s plným vedomím svojej prítomnosti „TU a TERAZ“.
Táto pozornosť a koncentrácia, toto plné nasadenie však prichádza meditatívne samo od seba. Je treba vyhnúť sa snaživému úsiliu o dosiahnutie stavu meditácie, „netlačiť na pílu“!
Iba si uvedomíme svoju prítomnosť, svoje telo, svoj dych… seba samých. Vedome prežívame svoje bytie tu a teraz, svoje uvoľnenie… a meditácia prichádza.
Tai Ji Quan nenásilne pracuje s pocitmi. Vnímaním tela a prehlbovaním vnímania až do tzv. jemnohmotných úrovní. Môžeme postupne začať vnímať energiu a jej rôzne prejavy. Ako napr. zvláštne vibrácie tepla,či chladu, mravenčenie, brnenie, pocit toku alebo prievanu v meridiánoch ... .
Postupne si budeme uvedomovať tok energie v priebehu celého cvičenia.
V ďalšej fáze pocítime, že sa naše cvičenie deje akoby samovoľne, bez nášho pričinenia. Chrbtica sa bude sama vyrovnávať, telo sa stane pružné a uvoľnené. Vo chvíli, keď sa energia rozprúdi a my sa ju naučíme vnímať, zacvičíme akýkoľvek cvik jednoducho, uvoľnene, bez úsilia a s pocitom harmónie a vnútornej radosti.
Na tému účinkov a prínosu pravidelného cvičenia Tai Ji Quan už bolo spracovaných mnoho rôznych odborných štúdií, ktoré sa zväčša zameriavali na merateľné zdravotné aspekty u skupiny cvičiacich a necvičiacich. Všetko bolo štatisticky spracované, meranie prebiehalo až po dobu dvoch rokov. Tieto štúdie presvedčivo ukázali lepší zdravotný stav u cvičiacej skupiny, než u skupiny necvičiacej.
Výrazné lepšie hodnoty boli  namerané napr. v oblasti kardiovaskulárnej (zlepšenie srdečnej funkcie, zníženie hladiny cholesterolu), ďalej dochádzalo k zníženiu výskytu bolestí chrbtice, lepšej pohyblivosti cvičiacich, vyššia schopnosť relaxácie, duševnej pohody a koncentrácie – pri meraní EEG sa objavuje väčší výskyt vĺn alfa rytmu.
V tabuľke sú prehľadne popísané overené účinky a prínos pravidelného cvičenia Tai Ji Quan:

Skúmaná oblasť

Účinky a prínos

Kardiovaskulárny systém

- zlepšenie srdečnej funkcie
- zníženie hladiny cholesterolu
- normalizácia krvného tlaku

Nervový systém

- upokojenie nervového systému
- lepšie riadenie koordinácie pohybov,
- rýchlejšie reakcie
- výskyt mozgových vĺn alfa,
- aktivácia mozgových centier a synchronizácia mozgových hemisfér

Pohybový aparát, kĺby

- zvýšená hybnosť jednotlivých kĺbov,
- obnovuje sa pružnosť chrbtice,
- dochádza k samovoľnému uvoľňovaniu energetických i fyzických blokád v pohybovom aparáte

Svaly a šľachy

- rovnomerné posilnenie a zvýšená funkčnosť všetkých svalových skupín,
- natiahnutie a zvýšená pružnosť šliach, svalov (zostávajú uvoľnené, schopné hlbokej relaxácie),
- vďaka zvýšenej pružnosti a pohyblivosti sa znižuje riziko zranenia (zlomeniny, výrony)

Imunitný systém a obranyschopnosť organizmu

- zvyšuje sa schopnosť odolnosti proti civilizačným chorobám, ale i vážnejším ochoreniam (preventívne pôsobíte proti podľahnutiu chrípkovým epidémiám)
- chorobám horných ciest dýchacích a pod.

Energetický systém

- prečisťujú sa energetické dráhy (meridiány),
- energia prúdi voľnejšie a harmonizuje sa, je uvedomovaná cvičiacim
- energia sa zhromažďuje, centralizuje a znásobuje v telesnom strede (spodný tan-tchien, hara),
- je možné ju riadiť dychom a mysľou

Emócie a cítenie

- veľmi jemným spôsobom dochádza k uvoľňovaniu a energetickej transformácii nahromadených emočných záznamov
- prevládajú pocity tichej vnútornej radosti a spokojnosti,
- pri niekoľkohodinovom cvičení pocity vnútorného blaha až eufórie,
- jasné pocity vnútorného ohňa a vnútornej sily,
- schopnosť načúvať telu a hĺbkovo ho vnímať (byť v ňom zdravo zakorenený)

Myseľ

- vyčistenie, osvieženie a usporiadanie mysle,
- zvýšená schopnosť koncentrácie,
- schopnosť udržať dlhodobo pozornosť
- zbavenie sa myšlienkových stresov,
- schopnosť nadhľadu nad problémovými situáciami,
- prehĺbenie intuície

Vedomie

- zvýšené sebavedomie a sebaistota,
- návrat k vlastnému pravdivému stredu,
- pri niekoľkohodinovom cvičení až mystické zážitky typu zastavenia času,
- splývanie vedomia s priestorom,
- pocit telesnej ľahkosti až netelesnosti,
- splývanie s Podstatou TAO,
- vycentrovanie svojej pozície v priestore a čase (naplno TU a TERAZ = VŠADE a VEČNE),
- telo, myseľ a dych sú riadené nadvedomím – všetko funguje, mnohokrát k vlastnému údivu, akosi samo, presne a bezchybne…

Bojové schopnosti

- po niekoľkoročnom praktikovaní sa adept Tai Ji zoznamuje s bojovými aplikáciami jednotlivých foriem zostavy,
- vďaka cvičeniu Tchuej-šou (tlačiacimi rukami) je schopný rozpoznať zámer a silu protivníka a efektívne použiť jeho vlastnú silu proti nemu,
- pokročilí cvičenci sú schopní intuitívne a inštinktívne reagovať na akúkoľvek vonkajšiu silu, zmenu a premenu
- je schopný sa ubrániť, po mnohých rokoch precvičovania Tchuej-šou môže boj vnímať ako hru, nevidí pred sebou nikdy nepriateľa, skôr partnera a priateľa – spoluhráča,
- premenenie sily 1000 libier silou 4 uncí (500 kg silou 200 gramov)

Medziľudské vzťahy

- väčšia otvorenosť, ochota a uvoľnenosť vo vzťahu k druhým
- väčšia citlivosť k sebe i okoliu
- menej sporov a zrážok s druhými pre lepšie pochopenie ich sily a zámeru
- vďaka aktivácii vnútornej sily posilnenie sexuálneho apetítu,
- medziľudské, partnerské a sexuálne témy sú spontánne riešené filozofiou Tchuej-šou  a Taoismom