Centrum DRAČÍ BOJOVNÍK
SKUPINA Deti a Mládež
SKUPINA Reprezentácia
SKUPINA SAN DA
SKUPINA TAI JI QUAN
SKUPINA WU JI QUAN
KONTAKT
NÁBOR

 

 

Výberová skupina reprezentačných cvičencov Wu shu klubu Trnava. Skupina spolupracuje priamo s ASOCIÁCIOU Čínskeho WU SHU na Slovensku na spoločných tréningoch raz do týždňa, kde sa zúčastňujú aj reprezentační cvičenci z iných klubov.

VONKAJŠIE štýly (waijiaquan)
WU SHU KUNG FU- SHAOLIN. Pod pojmom SHAOLIN sa dnes v Číne označujú všetky vonkajšie štýly.
V tejto skupine sa cvičenci zoznamujú so základmi WU SHU KUNG FU, ktoré im neskôr pomôžu pri akejkoľvek špecializácii vo WU SHU. Základy a základná práca tela sa označuje ako JIBENGONG.
Tu sa cvičí rozvoj tela, základné údery, kopy, postoje, skoky a švihy. Patrí sem rozsiahla základňa cvičenia foriem so zbraňou i bez zbrane, športových i tradičných štýlov, ktoré pripravia cvičenca na bojové situácie a cvičenia KUNG FU v praxi.

V dnešnej dobe tréning WU SHU zabezpečuje plnohodnotný motorický a svalový rozvoj tela, ktorý sa vyrovná (a niekedy vo veľkom prevyšuje) bežné komerčné fit programy.

Cvičebný program v začiatkoch zahŕňa:

  • Posilnenie a uvoľnenie tela
  • Cvičenie základných techník rúk a nôh, postojov, švihov a skokov
  • Cvičenie základných štýlov - NAN QUAN (južná päsť), CHANG QUAN (dlhá päsť) - podľa výberu cvičenca
  • Cvičenie s krátkou a dlhou zbraňou - DAO, GUN
  • Základná príprava na CIN DA (ľahký kontakt)

Cvičebný program u pokročilých:

  • Cvičenie reprezentačných foriem - so zbraňou aj bez zbrane
  • Inštruktorská príprava - príprava na vedenie a trénvanie mladších cvičencov
  • Exhibičné vystúpenia a súťaže

WU SHU KUNG FU VÝBER A REPREZENTÁCIA

UTOROK - 18:00 až 20:00 / Veľká telocvičňa
ŠTVRTOK - 18:00 až 20:00 / Malá telocvičňa

SOBOTA od 10:00 - 12:30 tréning ASOCIÁCIE / Veľká telocvičňa