Centrum DRAČÍ BOJOVNÍK
Cenník
SKUPINA Deti a Mládež
SKUPINA Reprezentácia
SKUPINA SAN DA
SKUPINA TAI JI QUAN
SKUPINA WU JI QUAN
KONTAKT
NÁBOR

CENNÍK Wu shu klubu Trnava - platí pre všetky cvičebné skupiny

...................................................................................................................... CENNÍK je platný od septembra 2019

SAMOSTATNÁ TRÉNINGOVÁ JEDNOTKA - 4 €
1,5 hod.

MESAČNÉ PREDPLATNÉ PRE NEČLENOV KLUBU - 32 €
Mesačný cvičebný program zahŕňa 8 tréningových jednotiek po 1,5 hod. Platí PRE VŠETKY SKUPINY
MESAČNÉ PREDPLATNÉ PRE ČLENOV KLUBU - 25 € (jedna tréningová jednotka = 3,1 €)
Mesačný cvičebný program zahŕňa 8 tréningových jednotiek po 1,5 hod. Platí PRE VŠETKY SKUPINY

KUNG FU ŠKÔLKA - 10 €
Mesačný cvičebný program zahŕňa 8 tréningových jednotiek po 1 hod. Pre deti od 4 do 6 rokov - netreba platiť členský poplatok.

ČLENSTVO V KLUBE
Členom klubu sa stáva cvičenec po vyplnení členskej prihlášky a uhradení Členského príspevku.
Členský príspevok sa platí raz ročne vo výške 30 € na samostatného cvičenca.
Ak Centrum navštevujú dvaja rodinný práslušníci, cena ročného členského na osobu je 20 €
Ak Centrum navštevujú traja rodinný práslušníci, cena ročného členského na osobu je 10 €
Členovia klubu majú voľný vstup na akcie centra a zľavy (bližšie k výhodám členstva čítajte nižšie).

Členský príspevok sa neuhrádza na účet klubu, ale odovzdáva sa spolu s prihláškou inštruktorovi skupiny.

Klubová prihláška na rok 2019 / 2020 >>>

- RODINNÁ ZĽAVA
Platí pre členov klubu, ak cvičenie navštevujú dvaja, alebo viacerí
rodinní príslušníci (aj vtedy, ak navštevujú rôzne cvičebné skupiny).
PRE DVOCH rodinných príslušníkov je cena mesačného školného spolu 40 €

- ZĽAVA ŠTUDENT
Platí pre členov klubu - študentov vysokých škôl, ktorí majú náklady na štúdium spojené s
nákladmi na bývanie. Preukážu sa študentským preukazom alebo indexom.
Cena jednej tréningovej jednotky - 20 €

Výhody členstva:

  • ZVÝHODNENÁ MESAČNÁ PLATBA - z 4 € na 3,1 € za tréningovú jednotku
  • Možnosti uplatnenia si RODINNÝCH a ŠTUDENTSKÝCH zliav
  • Bezplatné, alebo cenovo zvýhodnené akcie Centra Dračí bojovník počas celého roka
  • Zvýhodnené platby na cvičebných seminároch v rámci Centra Dračí bojovník
  • Zvýhodnené poplatky na skúškach v rámci vnútroklubovej metodiky
  • Zvýhodnené ceny reklamného textilu v rámci Wu shu klubu Trnava
  • Možnosti objednania oblečenia a zbraní bez POŠTOVNÉHO a doručovateľského poplatku
  • Preplatenie časti štartovného poplatku na regionálnych, krajských, ale aj medzinárodných súťažiach
  • a mnohé iné výhody

Poznámka k členským fondom:
V každej skupine klubu sa vytvorí fond z členských príspevkov, ktoré sa inak nečerpajú ani nevyužívajú, ako v prospech členov pri vyššie uvedených výhodách.

INÉ KLUBOVÉ POPLATKY

- Poplatok pri skúškach pre nečlenov je 5 € - pre členov klubu 1 €
- Pri opakovaní skúšky (Opravné skúšky) je poplatok pre nečlenov 3 € - pre členov klubu 0,5 €