Centrum DRAČÍ BOJOVNÍK
Cenník
SKUPINA Deti a Mládež
SKUPINA Reprezentácia
SKUPINA SAN DA
SKUPINA TAI JI QUAN
SKUPINA WU JI QUAN
KONTAKT
NÁBOR

 

CENNÍK Wu shu klubu Trnava - platí pre všetky cvičebné skupiny

SAMOSTATNÁ TRÉNINGOVÁ JEDNOTKA - 4 €
1,5 hod.

MESAČNÉ PREDPLATNÉ PRE NEČLENOV KLUBU - 30 €
Mesačný cvičebný program zahŕňa 8 tréningových jednotiek po 1,5 hod. Platí PRE VŠETKY SKUPINY
MESAČNÉ PREDPLATNÉ PRE ČLENOV KLUBU - 20 € (jedna tréningová jednotka = 2,5 €)
Mesačný cvičebný program zahŕňa 8 tréningových jednotiek po 1,5 hod. Platí PRE VŠETKY SKUPINY

KUNG FU ŠKÔLKA - 10 €
Mesačný cvičebný program zahŕňa 8 tréningových jednotiek po 1 hod. Pre deti od 4 do 6 rokov - netreba platiť členský poplatok.

ČLENSTVO V KLUBE
Členom klubu sa stáva cvičenec po vyplnení členskej prihlášky a uhradení Členského príspevku.
Členský príspevok sa platí raz ročne vo výške 30 € pre samostatného cvičenca.
Ak Centrum navštevujú dvaja rodinný práslušníci, cena ročného členského na osobu je 20 €
Ak Centrum navštevujú traja rodinný práslušníci, cena ročného členského na osobu je 10 €
Členovia klubu majú voľný vstup na akcie centra a zľavy.

- RODINNÁ ZĽAVA
Platí pre členov klubu, ak cvičenie navštevujú dvaja, alebo viacerí
rodinní príslušníci (aj vtedy, ak navštevujú rôzne cvičebné skupiny).
PRE DVOCH rodinných príslušníkov je cena mesačného školného spolu 30 €
PRE TROCH rodinných príslušníkov je cena mesačného školného spolu 40 €

- ZĽAVA ŠTUDENT
Platí pre členov klubu - študentov vysokých škôl, ktorí majú náklady na štúdium spojené s
nákladmi na bývanie. Preukážu sa študentským preukazom alebo indexom.
Cena jednej tréningovej jednotky - 15 €